Vahans to ... Czym są Vahans?

narodowość Pripamira w Autonomicznej Dystrykcie Tadżykistanu Gorno-Badachszan. SSR. Zobacz Tadżyków.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.