Muyun - to ... Co Muyun?
Muyunkum
piaszczysta pustynia na południu Kazachstan . Wysokość do 700 m. Przytłoczone osady morskie i aluwium delty rzeki. Chu . Semi-fixed ridge and pagórkowaty piasek. Wypas bydła.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.