Marl to ... Czym jest margiel?
margla
skał osadowych. Składa się z mieszaniny gliny (10-70% masy całkowitej) z minerałami węglanowymi (kalcyt lub dolomit w ilości 40-60%). Wrze w kwasie chlorowodorowym. Skład i struktura odróżniają margle gliniaste, wapienne, kredowe i dolomitowe, a w zależności od zanieczyszczeń - krzemionkowe, glaukonitowe, piaszczyste, mikowe, bitumiczne i węglowe. Kolorowanie jest często lekkie, a odcienie są związane z zanieczyszczeniami. Szeroko rozpowszechniony w przyrodzie w postaci warstw o ​​różnej grubości, występuje w osadach o różnym wieku, od proterozoiku do współczesności. Jest wykorzystywany jako surowiec do produkcji niektórych rodzajów cementu. Depozyty są rozwijane w sposób otwarty.

Geografia. Współczesna ilustrowana encyklopedia. - M .: Rosmen. Edytowane przez prof. A.P. Gorkina. 2006.


.