Logan to ... Czym jest Logan?
Logan
( Logan ), szczyt masywu granitowego w górach Ilya . Najwyższy punkt Kanady (6050 m). Pokryty śniegiem i lodowcami, największy ma długość ponad 80 km. Terytorium nat. Park Cluain.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.

szczyt Logan
(wysokość 6050 m) w pasie górskim św. Eliasza (Kanada). Składa się z granitów. Jest częścią młodej sfałdowanej strefy systemu składania Pacyfiku; Warstwy morza mioceńskiego, pogniecione w strome fałdy i przewrócone na południe, biorą udział w budowie Gór Świętej Ilji. Obszar intensywnej nowoczesnej zabudowy górskiej. Wyróżnia go zwiększona sejsmiczność - ostatnie zniszczenie trzęsienia ziemi miało miejsce w Zatoce Jakuckiej w 1899 roku. W górach Robinson, na zap. nachylenie św. Eliasza, fałdy fluwioglacjalne znajdują się w fałdach. Współczesna lodowcowa dzielnica: seria lodowców dolinnych, z których Logan jest największy w skali ok. 80 km. Jest częścią narodową. Park Cluain.

Geografia. Współczesna ilustrowana encyklopedia. - M .: Rosmen. Edytowane przez prof. A.P. Gorkina. 2006.


.