GARCIA OLIVER to ... Czym jest GARCIA OLIVER?

(garcia Oliver), Juan jest postacią hiszpańskiego ruchu robotniczego. W latach 1920-22 - jeden z przywódców anarchizmu w Hiszpanii, kolega Durruti. W latach nat. -rewolucyjny. Wojna 1936-39 - głowa antypasu. policja Katalonii (lipiec-wrzesień 1936 r.), następnie min. Sprawiedliwość w Pr. Front (listopad 1936 - maj 1937). Był zwolennikiem jedności działań robotników i antyków. organizację, walczyli przeciwko kapitulantom. Po upadku republiki - na wygnaniu w Lat. Ameryka.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.