VRAZ to ... Czym jest VREF?

(frytki), Lorentz (1491 - 5. XII. historyk, autor książki "Historia wojny chłopskiej we wschodniej Frankonii" ("Die Geschichte des Bauernkrieges in Ostfranken", Bd 1 (Tl 1-2), Würzburg, 1876-83). F., będąc sekretarzem i doradcą biskupów z Würzburga, opisał wydarzenia wojny chłopskiej w latach 1524-25 jako naocznego świadka (z punktu widzenia obozu feudalnego). Jego kronika, zawierająca ogromną liczbę aktów, listów i innych materiałów, częściowo zaginionych, zachowuje znaczenie jednego z najważniejszych źródeł w historii Wojny Chłopskiej. Kolejny świetny op. F. - "Historia biskupów i biskupstwa w Würzburgu" ("Würzburger Bischofschronik", niepublikowana).

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.