FRIMU to ... Czym jest FRAME?

(frimu), Ion (4. X. 1871 - 6. II 1919) - ryc. ruch robotniczy. Rodzaj. w biednej rodzinie chłopskiej; z zawodu stolarz. Od 1891 r. Był aktywny w tworzeniu i wzmacnianiu zawodowych związków zawodowych. W 1893 r. - jeden z organizatorów S.-d. partia Rumunii. Po zdradzie "wielkoduszności", zdezorganizowanej w 1899 roku. -d. partia, kierowana Towarzystwem Wzajemnej Pomocy "Trud", walczyła o wzmocnienie kół robotniczych. Był członkiem kierownictwa Centralnego Organu. partia rumuńskiego gazu. "Romania munitoare" (1902) i socjalista. Unia Rumunii (1908). Otwarty pierwszy kongres ponownie utworzony w 1910 roku z. -d. impreza. W 1911 utrzymywał kontakt z VI Leninem. We wrześniu 1917 był delegatem na konferencję Zimmerwalda II Międzynarodówki w Sztokholmie. Uczestniczył w organizacji pracy pracowników Bukaresztu i prowincji w grudniu. 1918, został aresztowany. Zmarł w więzieniu. LIT. : Analele institutului de studii istorice si sócial-politice de pe linga CG al PCR, Buc, 1966, nr 6.

Radziecka historyczna encyklopedia. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.