PRZEBUDZENIE to ... Co to jest pożegnanie?
PRZEBIEGUJ
PRZEBACZAJ, patrz, aby się pożegnać.

Słownik objaśniający Ożewov. SI Ozhegov, N. Yu. Shvedova. 1949-1992.

.