Encyklopedia geologiczna

KRZYWA TERMOVOIS

KRZYWA KRZYŻOWA to ... Czym jest KRZYŻ TERMOVESE?
- wykres zależności zmiany masy badanej substancji od czasu lub temperatury otoczenia, gdy ta zmienia się zgodnie z danym prawem. Jest on zarejestrowany w analizie termicznej . Syn. : krzywa zmiany masy, krzywa termograwimetryczna, krzywa TGA