Buty - to ... Jakie buty?

Dementii Minich - stan. przywódca Rosji II piętro. XVII w. Urzędnik, od 1665 - urzędnik rady, od 1676 - drukarka, 1688 - dumnyi szlachcica. W 1655-1700 służył w 16 zleceń :. Digit, ambasada, Grand Palace, trochę rosyjski, petycje, drukowane, stan, detektyw itd. Jeśli Alexis czele w 1658-64, 1676 Zamówienie tajnych spraw, uczestniczył w dochodzeniu uczestników w Moskwie. powstanie w 1662 r., w 1672 r. wyjechał z ambasadą do Polski. Aktywny dyrygent polityki rosyjskiej. absolutyzm. Ostatni raz jest wymieniony w źródłach w 1700. Lit. : Pałacowe szeregi, t. 3-4, St. Petersburg, 1852-55; Dodatki do t. III rangi Pałacu, St. Petersburg, 1854; Bogoyavlensky SK, Order Sędziowie z XVII wieku. , M.-L. , 1946; Buganov VI, Konsekwencja Moskwy. powstanie z 1662 r. w kolekcji. : Iz., Vol. 65, Moscow, 1959.

Soviet Historical Encyclopedia. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.