BAKER to ... Czym jest BAKER?

(piekarz), Samuel White (8. VI., 1821 - 30. XII., 1893) - inż. podróżnik i kolonizator. W latach 1861-1862 badał wschód. dopływy Nilu. W 1864 roku - jezioro. Albert. W 1869 r. Ścigał najeźdźcę. cel, kierowany przez wojsko. wyprawa do Egiptu. khediv do górnego biegu Nilu, podobno do walki z handlem niewolnikami. W wyniku ekspedycji nowe tereny. zostały załączone do Egiptu. posiadanie, a B. mianował ich gubernatora (do kwietnia 1874 r.). Op. : Albert N'yanza, wielkie dorzecze Nilu i eksploracje źródeł Nilu, 3 wyd. , v. 1-2, N. Y., 1898; Dopływy Nilu w Abisynii ..., 4 jednostki. , L., 1871; po rosyjsku. trans. - Podróżuj ... do źródeł Nilu, 2 ed. , t. 1-2, M., 1880, Izmailia, St. Petersburg, 1876. Lit. : Baker J., History of Geographical. odkrycia i badania, trans. z angielskim. , M., 1950; Magidovich IP, Eseje o historii geograficznej. Discovery, M., 1957.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.