"Babel" - w ... Co to jest "Wieża Babel"?

legendy biblijnej, według rój ludzi nadęci, zdecydowaliśmy się budować gigantyczną wieżę w Babilonie ( „filar”), aby dostać się do nieba. Bóg Jahwe, aby ingerować w ich przedsięwzięcie, mieszał ich języki; ludzie przestali się rozumieć i rozproszeni po całej ziemi. W legendzie "V. Przetrwał tylko pamięć 90-metrowa wieża świątyni (zigguratu) E-temenanki, przebudowany w II Nabuchodonozora 6. BC. e. W prace te zaangażowane były liczne osoby. obcokrajowcy są wolni i niewolnicy.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.