Aznaur - to ... Co Aznaur?

nazw. ładunek. szlachta z V wieku. Różni potomkowie. i żołnierze A .; podzielono ich na królewskich, książęcych i kościelnych. A. posiadał ziemię i nosił obowiązek. służba wojskowa. Wraz z przystąpieniem Gruzji do Rosji A. uzyskał prawa rosyjskie. szlachta. W ser. XIX wiek. podział A. na kategorie został zniszczony. LIT. : Berdzenishvili N., Esej z historii rozwoju feudalnego. stosunki w Gruzji (XVIII-XVI w.), Tb. , 1938. bbl.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.