Azizuddin POPOLZAY - to ... Co Azizuddin POPOLZAY?

(s. 5. iX 1919) - afgh. historyk. Rodzaj. w Kabulu. Autor prac o historii Afganistanu w XVIII wieku. Jego badania "Timur-Shah Durrani", wyd. w Kabulu (1953), - pierwsza praca o Timurze Shah Durrani, Das. dla wielu. źródła wcześniej nie używane lub mało znane. LIT. : Gankovsky Yu. In :, Nowy afgh. pracować nad historią szachów Durrani w książce. : Indie i Afganistan. Eseje o historii i ekonomii, Moskwa, 1958 r.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.