Azizbayov - to ... co Azizbayov?

Mashadi Azim Bey Oglu (6. 1. 1876 - 20. iX 1918) - przywódca rewolucji. ruch w Azerbejdżanie. Rodzaj. w Baku w rodzinie pracującego kamieniarza. Chl. Komunista. impreza w 1898 r. W 1908 r. ukończył Petersburg. technologiczny. in-t. Brał czynny udział w rewolucji 1905-07; był jednym z liderów z. -d. grupa "Gummet". W 1917 został wybrany na członka. Rada w Baku. W marcu 1918 r. Uczestniczył w klęsce antisova. zbuntowanych Musawistów i założyciela Sowie. moc w Baku. Baku SNK miał wargę. komisarz i zastępca. Komisarz Ludowy int. sprawy; od maja 1918 r. w tym samym czasie - wcześniej. komitet wykonawczy sowieckiego krzyża. deputowani z okręgu Baku. Po pewnym czasie. upadek Sowia. władze w Baku zostały aresztowane; strzał angielski. interwencjonistów i socjalistów-rewolucjonistów w liczbie 26 komisarzy Baku. LIT. : Naziev M., Życie i działalność rewolucyjna Meshadi Azizbekov, Baku, 1956.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.