AZITAVADD to ... Czym jest AZITAVADD?

król Danunitów (koniec IX wpne), lud, który żył w dolinie Adany (Cylicji). Jego rezydencja znajdowała się w dzielnicy Sovrem. Karatepe w Turcji. A. podporządkował szereg małych sąsiednich stanów i opracował rozległą kompilację. aktywność. Znany z dwujęzycznych napisów hetyckich-hieroglificznych i fenickich. LIT. : Vinnikov I. N., Nowe fenickie inskrypcje z Cylicji, "VDI", 1950, nr 3.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.