"AZDARAR" to ... Czym jest "AZDARAR"?

("Messenger") - pierwsze ramię. miesięcznik, targowanie się. burżuazja. kolonie w Indiach. Został opublikowany w Madrasie od października. 1794 do marca 1796 r. Przez A. Shmavonyana. W "a.", Z wyjątkiem negocjacji. , ekonomiczne. i polit. aktualności, opublikowana sztuka. prace, tłumaczenia i ist. działa; wśród tych ostatnich - "Historia Iranu" X. Dzhugaetsi i "Historia Heydar Al Khan" A. Ayubyants. W "A." korespondencja została również wydrukowana z Rosji, w szczególności z dekretu Katarzyny II na podstawie Ormian z Grigoriopol. bbl.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.