Azat - to jest ... Co jest Azat?

(perski Azad. - za darmo, ramię. - wolny, szlachetny) - 1) w Iranie podczas Sassanian (3-7 wieków .) najniższa warstwa uprawnień. Osady jeźdźców (arteshtaran) - zob. oraz drobni właściciele ziemscy, wolni od podatków i zobowiązani do służby w milicji w czasie wojny. 2) W Armenii we wczesnym średniowieczu zob. i małych panów feudalnych; w bardziej ogólnym sensie - wszystkie feudalne, w przeciwieństwie anazatov ( „wolne”) - mieszkańcy i rolnicy. LIT. : Pigulevskaya N., Miasta Iran we wczesnym średniowieczu, M.-L. , 1956; Adonts N., Armenia w czasach Justyniana, St. Petersburg, 1908; chiristensen A., L'Iran sous les Sassanides, 2 éd. , Copenhague, 1944. I. P. Petrushetky. Leningrad.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.