AZARIN - to ... Co AZARIN?

Simon (zmarł 1665) -. Rus. pisarz. Był sługą księcia, następnie obsługujący komórki (1625/31), steward i skarbnik (1634/54) w klasztorze Trójcy Siergijew. Wykonane nowe wyd., „Życie św Sergiusza” (opublikowana w 1646 roku, poprawione i zmienione w 1654 roku), „Życie i czyny ojca naszego archimandryta Dionysios”, świętych kanonów, itp A. uważany za autora „The Tale zniszczenia Moskwie. Państwa oraz wszelkie Rosyjska ziemia "oświetlająca walkę z Polakami. i Swed. interwencja wcześnie. XVII w. Z pozycji wrogo nastawionych do Borysa Godunowa. W pracach wykorzystywanych źródeł (annałach, nagrywanie relacji naocznych świadków, przemówień w kościele. Debaty, hagiographical świeci-ra, „Legenda” Abraham PALITSYNA). LIT. : Książka o cudach św. Sergiusza w książce. : Zabytki starożytnego pisania, w. 70, St. Petersburg, 1888. E. V. Chistyakova. Moskwa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.