KRONIKA AZOROWA to ... Czym jest KRONIKA AZARII?

formy. kronika, zestawiona na drugim piętrze. XVI w. przez mnicha Azariusa na zamówienie formy. władca Piotra Kulawego. Przedstawia wydarzenia, które miały miejsce w Mołdawii w latach 1551-74; jest kontynuacją kroniki Makarii, której uczniem był Azarius. a. x. napisane w języku słowiańskim. yaz. , który był w 16 wieku. był stanem. język księstw Mołdawii i Wołoszczyzny. Jest przedmiotem zainteresowania jako źródło historii waśni. Mołdawia i jeden z najwcześniejszych pomników mołdawskich. lit-ry. Publ. : Bogdan I., Letopisetul lui Azarie, Buc, 1909.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.