Aiyy-TOION - to ... Co aiyy-TOION?

Aar-Toion, Yurung, - główny pogański. bóg Jakutów, którzy rzekomo stworzyli wszechświat i protoplastę Jakuka. ludzie z Er-Sogotokh-Alley. Słońce również uosobieniem. Z drugiego piętra. 18 wieku. pod wpływem religii prawosławnej przyjął pewne cechy Chrystusa. bóg-ojciec.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.