ICSIMNET to ... Co to jest ICSIMNET?

(aisymnntns - sędzia w konkursie, władca) - w Dr. Grecja, mediator, który został wybrany na bułkę. Spotkanie rozstrzygające spory i konflikty społeczne. A. byli obdarzeni nieograniczonym. uprawnień, wydanych praw, przeprowadzonych reform państwowych. reorganizacja. Z A. najbardziej znanym jest Solon w Atenach. Arystoteles w "Polityce" (III, 14) podał definicję radzieckiej historycznej encyklopedii A.

. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.