Haya de la Torre - to jest ... Co jest Haya de la Torre?

(Haya de la Torre), Victor Raul (p 22. II 1895 ..) - peruwiański Politi. działacz i socjolog. W uczniu. lata walczyły z dyktaturą prezydenta Lehiego-i-Salcedo (1919-30), za co został wyrzucony z kraju. W latach 1923-1931 wyemigrował. W 1924 był jednym z założycieli partii American Bund. -rewolucyjny. Union (APRA), reprezentujący blok burżuazji. i małych ludzi. elementy. Pod prezydentem Bustamante, w latach 1945-48, będąc formalnie ministrem bez teki, odegrał ważną rolę w firmie. Po nieudanej próbie apristov zorganizowania powstania w 1948 roku, przez kilka lat, został zmuszony do szukania schronienia w kolumbijskiej ambasady, a następnie udał się do Meksyku, a później do Europy. Jako socjolog stworzył teorię sztucznie konstruowanych przez niego izolowanych stref ludzkiego społeczeństwa z pozornie wyłącznymi prawami rozwoju dla wszystkich; Teorię tę łączy A. de la T. z jego stwierdzeniem o rzekomo "postępowej" roli imperializmu w krajach zależnych.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.