Sowiecka historyczna encyklopedia

Azji Konferencja Socjalistyczna

Asian Konferencji Socjalistycznej - to ... Co Azji Konferencji Socjalistycznej?

(ASK) - Intern. organizacja socjalistyczna. partie krajów azjatyckich, ustanowione na konferencji w Rangunie (Birma) w styczniu. 1958. W 1960 r. Socjalistyczna Partia Socjalistyczna weszła do ASK. partie Birmy, Indonezji, Pakistanu, Ludowego Socjalisty. Party of India, S.-d. Partia Japonii, izraelska Partia Robotnicza, Postępowy Socjalista. partia Libanu i Partia Robotnicza Malajów. ASK, łącząc ok. 540 tysięcy członków socjalistów. partie (1959), jest niezależnym prawem. organizacja w Międzynarodówce Socjalistycznej. Najwyższy organ ASA - gen. Konferencja, a między jej sesjami - biuro ASA, składający się z członków Sekretariatu (sekretarz generalny i trzech jego asystentem.) I 2 przedstawicieli z każdej ze stron, członek ASC. W 1960 pre. ASK - U Ba Sve (Birma), gen. Sekretarz - Vigono (Indonezja). Przywództwo ASK, przemawiające za ekonomią. rozwój krajów azjatyckich, rozbrojenie i handel międzynarodowy. kontrola nad energią atomową, jednocześnie aktywnie wspiera oportunizm. przywódcy polityczni Socjalistyczni. międzynarodowy. SN Rostovsky. Moskwa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.