Sowiecka historyczna encyklopedia

Azji Konferencja zmniejszenie napięcia międzynarodowego

Azji Konferencja zmniejszenie napięcia międzynarodowego - to ... co Azji Konferencja zmniejszenie napięcia międzynarodowego?

(1955) miało miejsce w dniach 6-10 kwietnia. w New Delhi (Indie); Wzięli w niej udział przedstawiciele birmańskiej publiczności, Wietnam, Egipt, Indie, Jordania, Korea, Chiny, Liban, Mongolia, Nepal, Pakistan, Syria, ZSRR, Ceylon, Japonii, a także obserwatorzy z Kambodży i Francji. Konferencja wzywa do zakazu broni masowego rażenia i kontroli IT, dla przywrócenia Chin uzasadnionych praw w Organizacji Narodów Zjednoczonych, przeciwko kolonializmu i dyskryminacji rasowej. Konferencja jednogłośnie poparli tylko walka azjatyckich narodów o wolność i nat. niezależność, wezwał do pokojowego zjednoczenia Korei, do ścisłego przestrzegania porozumień genewskich z 1954 roku w odniesieniu do pokojowego rozstrzygnięcia w Indochinach i przyjęła apel do narodów Azji, wzywa do rozwoju w duchu solidarności, opartej na pięciu zasadach pokojowego współistnienia. Było to wielkie znaczenie dla przygotowania konferencji Bandung od 1955. Publ. : "The Truth", 1955, 12 kwietnia. , nie 102.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.