Ablin to ... Czym jest Ablin?

Seitkul - kupiec Tobolsk, pochodzi z Buchary. Kilka razy podróżowałem z Tobolsku do Chin: w 1653-55 - na czele komercyjnej karawany z zadaniem rosyjskim. pr-va do przeprowadzenia negocjacji. i dyplomatyczne. wywiad przed ambasadą FI Bajkowa, w latach 1658-62 - w ramach ambasady IS Perfiliewa, w latach 1668-71 - na czele negocjacji cara. karawana. LIT. : Nowe dane na temat ambasady Seitkul Ablin, "Radzieckiej Sinologii", 1958, nr 2.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.