Sowiecka historyczna encyklopedia

"Spraw archiwalnych"

"Sprawy archiwalne" - to ... Co to jest "spraw archiwalnych"?

naukowych. -informacje. biuletyn, opublikowany w Moskwie Ch. zarządzanie archiwalnych w ramach Rady Ministrów od roku 1956. W latach 1956-1960 opublikowano 18 numerów (pierwsze 10 pod nazwą „Info. Bulletin”). Od 1961 r. - okresowo. publikacja; 4 wydania rocznie. "V.A." - wydanie poświęcone tematyce biznesu archiwalnego, pracy biurowej i muzealnictwa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.