Alatri - to ... Co Alatri?

(Alatri), Paolo (p 17. II 1918) -.... włoski historyk, studiował historię włoski marksista nowoczesny i współczesny ciągu 2. II wojna światowa - członek Ruchu Oporu z 1957 -..... zastępca redaktora Sec gazu „Paese” zaczął publikować w 1945 roku (prace nad problemami Risorgimento) w 1954 roku opublikował monografię „Politi Sycylia walka z rządem.” Right „(.. 1866/74) "(" Lotte politiche w Sicilia Sotto il governo Delia Destra (1866/74) "), napisana na podstawie nowych materiałów archiwalnych. w Proc. esejów" pochodzenie faszyzmu „(pol. tłum. 1960) podkreślił ideologich. i politich Korzenie Ital .. faszyzmu. W książce "Nitti, D'Annunzio e la questione Adriatica (1919-1920)" (1959) wykazały, że wychwytywanie jugosłowiański. Miasto Rijeka (Fiume) oddział D'Annunzio był pierwszy beton Próba ustanowienia faszyzmu Włochy

Radziecki encyklopedia Historia - Moskwa: .. Radziecki encyklopedia, ed EM Żukow, 1973/82

-