Sowiecka historyczna encyklopedia

Wszystkie Indie Stronnictwo Unia

Wszystkie Indie Stronnictwo Union - to jest ... Co jest All India Stronnictwo Unia?

"Kisan sabha" - wiodący generał. organizacja chłopska, DOS. w 1936 r. Od założenia V.K. w jego kierownictwie znajdowały się lewe elementy, w szczególności Indulal Yagnik i SS Saraswati. Z ser. 40-ies. V.C. z. jest pod wpływem Komunistycznej Partii Indii. W 1936 r. Kościół wsi. przyjęła "Kartę praw chłopskich", aw 1953 r. - "Deklarację polityczną" - dokumenty programowe krzyża. ruch w Indiach. Najwyższy organ V.K. - okresowe. sesja między nimi - Vseind. krzyż. Rada, spełni. organ - Centrum. krzyż. rada. W 1961 r. Było ok. 900 tysięcy członków. Pod przewodnictwem V.K. przeszedł wszystkie główne przemówienia chłopstwa. LIT. : Melnikov A. m ... Krzyż. ruch w Indiach w latach 1934-1936 i powstanie krzyża All India. Union, "VI", 1954, nr 6. GG Kotovsky. Moskwa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.