Allach jest ... Czym jest Allach?

imię boga w islamie. Powstał z arabskiego "Ilah" - bóstwa, z dodatkiem definicji. członek "al", lub z aramejskiego "alaha" - Bóg. Idea A. jako twórcy świata, od którego wszystko zależy, jest ustalana we wczesnym islamie (w szczególności w Koranie). Pogląd ten przez stulecia Szeroko stosowany do deifikacji potęgi feudalnych panów - kalifów, sułtanów, khanów, wydawanych przez duchowieństwo dla "cienia Boga na jego ziemi". W czasach nowożytnych teologowie tworzą pojęcie A. jako bytu, które obejmuje wszystko, co istnieje, aczkolwiek bez antropomorfizmu. Ryc. LIT. : Barthold V., Khalif and Sultan, "The World of Islam", t. 1, 1912, nr 2-3; Klimovich LI, Modern Islam, w kolekcji. : Science and Religion, Moscow, 1957; Krämer A. von, Geschichte der herrschenden Ideen des Islams, Lpz. , 1868.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.