Sowiecka historyczna encyklopedia

Wszystkie Unia Lenin Pioneer Organizacja nazwany Lenin

Wszystkie Unia Lenin Pioneer Organizacja nazwany Lenina - to jest ... Co jest All Unia Lenin Pioneer Organizacja Lenin?

cm. organizacja pionierem w Związku Radzieckim.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.