Sowiecka historyczna encyklopedia

All-Union Congress of kołchoźników

All-Union Congress of kołchoźników - jest ... Co to jest All-Union Congress of kołchoźników?

Pierwszy kongres odbył się w Moskwie w dniach 15-19 lutego. 1934. Został on udział 1513 uczestników przedstawiciele z 1, 5 p. (200000). Gospodarstw. Agenda: wzmocnienie kolektywnych gospodarstw rolnych i zadań wiosennego siewu. Kongres podsumować dorobek ruchu zbiorowy rolnictwem, omówił zagadnienia poprawy pracy kołchozach. Został on jednogłośnie przyjęty „przez Pierwszego Kongresu kołchoźników do wszystkich zbiorowych rolników, chłopów ZSRR”. Drugi zjazd odbył się w Moskwie w dniach 11-17 lutego. 1935. Ten kongres wzięło udział 1433 delegatów, reprezentujących, w przeciwieństwie do 1. Kongresu kolektywu wszystkich terytoriów, regionów i nat. republiki. Kongres omówił przepisy modelowe z. -x. artels (patrz Artel Agricultural) i jednogłośnie go przyjęli. Kongres postanowił zwrócić się do Komitetu Centralnego KPZR (b) i SNK zorganizowanej w 1937 roku w Moskwie z All-Unii. -x. wystawa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.