Sowiecka historyczna encyklopedia

All-Union Komunistyczna Partia (bolszewików)

All-Union Komunistyczna Partia (bolszewików) - to jest ... Co jest All-Union Komunistyczna Partia (bolszewików)?

, KPZR (B.) - zobacz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego (KPZR) ..

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.