ALKYO to ... Czym jest ALKOO?

(alkio), Sunteri (17. VI., 1862 - 24. VII.1930) - towarzystwa. i polit. działacz Finlandii, pisarz. Był założycielem (1888) i długoletnim przywódcą ruchu młodzieżowych społeczności obszarów wiejskich (nuoriso-seuralüke), który oświecał. postać. Później był jednym z założycieli (1906), przywódców i działów. ideologowie Unii Agrarnej. A. uznał chłopstwo za wiodącą siłę narodu, opowiada się za zachowaniem i rozwojem małych gospodarstw rolnych. Zwracając uwagę na potrzeby najbiedniejszych chłopów A. głosił jednocześnie idee pokory i świata klasowego. W latach 1906-29 - redaktor gazowy. Unia Agrarna "Ilkka" w Baca. Deputowany diety w latach 1907-22, w 1917 i 1918 r. - jego wiceprzewodniczący. W 1919-20 minut. sprawy społeczne. A. - autor opowiadań, opowiadań i powieści, idealizujących życie chłopstwa; Niektóre produkty. A. mieć religię. -Translates. postać. Op. : Valitut teokset, 4 pain, (Hels.), 1957. Lit. : Maki, Santeri Alkio, (Hels.), 1948. VG Fedorov. Moskwa.

Sowiecka encyklopedia historyczna. - M .: radziecka encyklopedia. Ed. EM Zhukova. 1973-1982.