Nizina - że ... Co to jest zwykły?
Plain
( Alföld ), część Panonii , na wschód od Dunaju (Węgry ). Płaskie gładkie, b. h. pokryte lessem, o żyznych glebach, zaorane na uprawy zbóż. W centrum. h płynący r. Tees i jej dopływ Koros, oto główne miasta Szeged , Kecskemét, Debrecen .

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.