Albazino to ... Czym jest Albazino?
Albazino
wieś na Z. regionie Amur. , na lewym banku Kupid . Powstała w 1665 roku jako pierwsze rosyjskie więzienie na Dalekim Wschodzie, naprzeciwko ujścia rzeki. Albazihi na miejscu wioski księcia Daurów Albazy. Zostało zasiedlone przez chłopów i zamienione w miasto Albazin - bazę dla rozwoju Dalekiego Wschodu. Poddany Chinom po oblężeniu w 1685 r., Powrócił w 1686 r. W 1689 r. Spalono go zgodnie z traktatem z Nerczinska. Następnie wieś. Exp. fortyfikacje i budynki mieszkalne.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.