Rolnictwo - to ... Co agrobiznesu?
Agrobiznesu
zestaw wzajemnie powiązanych branż, związanych z produkcją, przetwarzaniem z / produkcji rolnej i dostosowanie go do konsumenta. Wiodąca gałąź kompleksu agroindustrialnego jest z. gospodarstwa domowe (rolnictwo, rośliny uprawne i zwierzęta gospodarskie). Geografia pola zależy od dostępności i jakości użytków rolnych, warunków klimatycznych, cech biologicznych upraw rolnych i zwierząt. Drugi blok to gałęzie zapewniające kompleks rolno-przemysłowy z maszynami, nawozami, mieszankami paszowymi. Są blisko obszarów konsumpcji. Przemysł spożywczy jest również częścią AIC, jego zadaniem jest produkcja artykułów spożywczych. Obszary produkcji rolnej to przemysł rybny, zbożowy, mleczarski, cukierniczy, herbaciany i konserwowy. Branże wykorzystujące przetworzone surowce (makarony, słodycze, piekarnie) są zorientowane na regiony konsumpcji gotowych produktów. Przemysł lekki jest również częścią AIC, a jednocześnie jego lokalizacja koncentruje się na źródłach surowców, dostępności zasobów pracy i konsumentach. Rozwój kompleksu rolno-przemysłowego oznacza industrializację z. i przejście w epoce rewolucji naukowej i technologicznej do agrobiznesu.

Krótki słownik geograficzny. EdwART. 2008.


.