Encyklopedia chemiczna

Mieszkańców wsi

Mieszkańców wsi - to ... Co ludności wiejskiej?
ludności wiejskiej
trwała populacja w osiedlach, występując z / x funkcji, jak również ludności zaangażowany w lesie gospodarka. S.N. jest populacja ludności. Główną formą osadnictwa wiejskiego: grupa (wieś), panuje w Rosji, Europie zagranicznej „Sita, Japonii, w zdecydowanej większości krajów rozwijających się; rozproszone (gospodarstwo) jest najbardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii

Krótki słownik geograficzny w 2008 EdwART ... .


.