Adycha to ... Czym jest Adycha?
Rzeka Adyka
, prawy dopływ rzeki. Jana , wpada do niej w odległości 648 km od ujścia (Jakucji). Początki na zboczach hr. Czerkiej . Długość 805 km, pl. zlewnia 89, 8 tys. km², por. art. -rok. przepływ wody w wiosce. Urduk-Kumah 490 m³ / s, max. ok. 8 tysięcy m³ / s. Do góry. i media. prąd płynie w szerokiej dolinie koryta. 240 km od ujścia wychodzi z gór, dolina rozszerza się do 10-12 km. W dolnej części. wieloramienna rzeka z szerokim rozlewiskiem. DOS. dopływy: Delakag, Charky, Tuostah (po prawej); Derbeke, Nelgese, Borulakh (po lewej). Ledostav od początku października do końca maja. W górnym biegu zamarza. Charakterystyka dużego lodu. Na basie. A. wiele jezior. Badanie jest 230 km od ujścia.

Słownik współczesnych nazw geograficznych. - Jekaterynburg: współczynnik U. Pod ogólnym redakcją Acad. VM Kotlyakova. 2006.


.